Měření průchodnosti cév a stresu - Max Pulse Medicore

Max Pulse měří variability srdeční frekvence v daném časovém období a analyzuje aktivitu systému celkového zdravotního stavu a aktivitu nervového systému.

Po celou dobu měření jsou vyhodnocovány úrovně fyzického / psychického stresu, nervové balance,

vegetativního nervstva, rovnováha a cévní stárnutí.

Přístroj je určený pro neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
•  HRV tachogram
•  Tepová frekvence
•  Spektrální analýza variability srdeční frekvence
•  Vyváženost autonomního nervového systému
•  Výkonová spektrální hustota
•  Úroveň stresového zatížení
•  Stresové skóre
•  Celkový stav cév
•  Indexy vypočítané z APG křivky
•  Krevní cirkulace a stav cév

 

 

DOPORUČENÍ PŘED MĚŘENÍM:

•     Při měření se nehýbejte a nemluvte.

•     10 minut před měření relaxujte, necvičte.

•     Nenamáhejte se a pravidelně dýchejte. .

•     Zdržte se pomalého dýchání během měření.

•     Držte sondy v úrovni vašeho srdce. -Při měření mějte otevřené oči.

•     Při arytmii a nemoci srdce, konzultujte měření s lékařem.

•     Měření se doporučuje v ranních hodinách.

•     3 hodiny před měřením nekuřte, nepožívejte léky a nepijte kávu.

•     Den před měřením nepijte alkohol.

•     Před měřením si sundejte doplňky (prsteny, hodinky).

•     Neprovádějte měření po jídle.

•     Měření by mělo být prováděno v tiché a pohodlné místnosti (teplota místnosti 22°C~26°C).

 

 

 

Cena:

Jednorázové měření 800,- Kč.

Při zakoupení 10 aplikací na přístroji Bemer je cena 500,- Kč (proběhne 2x měření před a po poslední aplikaci přístrojem Bemer).

Při zápůjčce přístroje Bemer na 4 nebo 8 týdnů je měření zdarma (proběhne 2x měření před a po poslední aplikaci přístrojem Bemer).

max-pulse-medicore.jpg