V Liberci jsme organizovali již druhou přednášku o terapii Bemer. Měli jsme kolem 30 hostů jak z odborné veřejnosti, tak z laické. Úvodní částí jsem přítomné provázela já a lékařskou část přednesla MUDr. Z. Kofferová. Tentokrát jsme také připravili marketingovou část,...

Please reload

Vybrané příspěvky

World of Bemer on-line

March 29, 2020